Thành lập một trung tâm hỗ trợ pháp lý có thể giúp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho nhiều NKT hơn
A group of people, some with and some without disabilities, sit around a large conference table. A sign on the wall reads in Spanish "Department of Justice and Human Rights."

Những người ủng hộ NKT ở Pê-ru đến thăm Bộ Tư pháp và Nhân quyền ở Pê-ru

Hầu hết những NKT và hầu hết các gia đình có trẻ em khuyết tật trên khắp thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ, đều chưa tiếp cận được các dịch vụ tư vấn pháp lý từ các luật sư được đào tạo về các vấn đề liên quan đến NKT. Điều này bắt nguồn từ nhiều lý do: Ví dụ, NKT và gia đình họ thường không có nhiều tiền, và thường không có đủ luật sư được đào tạo về quyền của NKT.

Thành lập một trung tâm hỗ trợ pháp lý có thể giúp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho nhiều NKT hơn. Một trung tâm hỗ trợ pháp lý sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận các dịch vụ tư vấn và thông tin pháp lý thông qua đội ngũ những người ủng hộ quyền của NKT (không phải là luật sư) đã qua đào tạo (chẳng hạn như sinh viên luật) để phỏng vấn khách hàng. Những người ủng hộ này được giám sát bởi các luật sư chuyên về quyền của NKT. Các luật sư này đưa ra các tư vấn pháp lý cho NKT.

Đây là những yếu tố quan trọng của một trung tâm hỗ trợ pháp lý dành cho NKT:

Phải có một đơn vị bảo trợ về mặt tổ chức của trung tâm hỗ trợ pháp lý

Đơn vị bảo trợ thường là một tổ chức về NKT, một tổ chức về luật hoặc một trường luật. Đơn vị bảo trợ thường chịu trách nhiệm:

 • Tuyển dụng và đào tạo những nhân sự tham gia phỏng vấn khách hàng (họ không phải là luật sư, nhưng họ ủng hộ quyền của NKT)
 • Tuyển dụng luật sư chuyên về quyền của NKT khuyết tật. Những luật sư này tình nguyện cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và giám sát những nhân sự trên
 • Đảm bảo trung tâm hỗ trợ pháp lý hoạt động vào thời gian và địa điểm phù hợp với NKT;
 • Phổ biến thông tin rộng rãi về hoạt động của trung tâm cho công chúng, bao gồm cả NKT
 • Bố trí một người đảm trách vị trí quản lý trung tâm – có thể là nhân viên hoặc tình nguyện viên - để chào đón và đăng ký khách hàng trong giờ làm việc của trung tâm

Một số trung tâm hỗ trợ pháp lý xếp lịch hẹn trước. Tại một số trung tâm, mọi người có thể đến mà không cần hẹn trước. Một số trung tâm hoạt động dưới cả hai hình thức.

Phải thu hút được những người ủng hộ quyền của NKT (họ không phải là luật sư, nhưng sẽ được đào tạo và sẵn sàng tình nguyện làm việc tại trung tâm – sau đây gọi là nhân viên hỗ trợ)

Những người này sẽ được đào tạo về các vấn đề cơ bản về quyền của NKT và về cách phỏng vấn khách hàng. Họ được giám sát bởi một luật sư chuyên về quyền của NKT và phải giữ bảo mật và thể hiện tính chuyên nghiệp như một luật sư. Họ phỏng vấn khách hàng và sau đó sẽ xin ý kiến luật sư về vấn đề của khách hàng. Họ có thể là sinh viên luật

Phải huy động được một đến hai luật sư về quyền của NKT tình nguyện làm việc tại trung tâm

Những luật sư này sẽ giám sát những sinh viên luật cũng như tư vấn pháp lý, cung cấp thông tin và dịch vụ chuyển gửi cho khách hàng (chuyển gửi khách hàng đến những nơi cần thiết khác). Thông thường, luật sư không gặp trực tiếp với khách hàng, mà để các sinh viên luật gặp gỡ trực tiếp khách háng. Điều này đảm bảo trung tâm có thể phục vụ được nhiều người hơn.

Khách hàng

Khách hàng là những NKT hoặc gia đình có trẻ em khuyết tật cần tư vấn pháp lý cho một vấn đề liên quan đến NKT, ví dụ như giáo dục, dịch vụ của chính phủ, việc làm, nhà ở, doanh nghiệp, luật gia đình hoặc chủ đề khác. Nếu không có trung tâm hỗ trợ pháp lý, khách hàng sẽ không thể có được tư vấn pháp lý hoặc không nắm được họ có những quyền gì.

Một quy trình tư vấn của trung tâm sẽ diễn ra như sau:

Khách hàng đến trung tâm hỗ trợ pháp lý và bắt đầu quy trình

Khách hàng đến trung tâm hỗ trợ pháp lý và đăng ký với lễ tân trung tâm. Lễ tân hướng dẫn khách hàng gặp nhân viên hỗ trợ (chính là những sinh viên luật tình nguyện viên đã qua đào tạo).

Khách hàng gặp nhân viên hỗ trợ

Nhân viên hỗ trợ gặp gỡ trực tiếp và phỏng vấn khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình trạng khuyết tật của họ bằng các câu hỏi có cấu trúc. Nhân viên hỗ trợ ghi lại tất cả các thông tin quan trọng trên một phiếu thông tin.

Đừng quên khách hàng là ai: họ là những NKT. Khách hàng không phải là thành viên gia đình, vợ / chồng hoặc bạn bè của NKT (trừ trường hợp NKT là trẻ vị thành niên, hoặc NKT không thể diễn đạt được mong muốn của họ ngay cả khi họ đã được hỗ trợ)

Nhân viên hỗ trợ xin ý kiến luật sư (không có mặt của khách hàng ở đó)

Nhân viên hỗ trợ để khách hàng ngồi chờ và tới một phòng riêng để xin ý kiến luật sư. Nhân viên hỗ trợ trình bày vấn đề của khách hàng cho luật sư. Luật sư phân tích vấn đề và đưa ra tất cả các tư vấn pháp lý và thông tin chuyển gửi cho khách hàng. Nhân viên hỗ trợ lắng nghe luật sư và ghi lại tất cả các tư vấn và thông tin cho khách hàng trên mẫu đơn, sau đó nhân viên hỗ trợ sẽ nhắc lại tất cả các tư vấn và thông tin để luật sư kiểm tra xem mọi thứ đã rõ ràng và chính xác hay chưa.

Ngoài ra, một số trung tâm mở ra bởi các trường luật thường sử dụng luôn sinh viên luật làm nhân viên hỗ trợ: Trong trường hợp này, nhân viên hỗ trợ sẽ tự phân tích và đưa ra tư vấn. Luật sư sẽ kiểm tra lại các phân tích và phương án tư vấn đó trước khi nhân viên hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.

Nhân viên hỗ trợ quay lại để tư vấn cho khách hàng

Nhân viên hỗ trợ quay lại để tư vấn cho khách hàng. Nếu cần thiết, nhân viên hỗ trợ sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông qua email.

Kết thúc buổi tư vấn

Sau khi tư vấn xong, nhân viên hỗ trợ hoặc lễ tân sẽ tiễn khách hàng ra về. Nhân viên hỗ trợ sẽ ghi lại những thông tin tư vấn đã cung cấp cho khách hàng và lưu lại những thông tin đó để có thể sử dụng khi khách hàng quay lại.

LƯU Ý: Các luật sư phải tuân thủ các quy tắc nhất định về hành nghề tư vấn luật và tương tác với khách hàng. Các quy tắc này thay đổi theo từng quốc gia và thậm chí ở Hoa Kỳ từ tiểu bang này sang tiểu bang khác và có thể ảnh hưởng đến các quy trình vận hành của một trung tâm hỗ trợ pháp lý. Người bảo trợ của trung tâm hỗ trợ pháp lý nên kiểm tra với hiệp hội luật sư và các chuyên gia khác để đảm bảo rằng các quy trình của trung tâm hỗ trợ pháp lý tuân thủ các quy tắc này.

Điều gì xảy ra khi trung tâm hỗ trợ pháp lý xác định thấy một trường hợp nghiêm trọng

Đôi khi trung tâm sẽ có thể tiếp nhận một trường hợp nghiêm trọng và trường hợp đó có thể tạo tiền lệ pháp lý tại tòa án hoặc có thể giúp nâng cao nhận thức về quyền của NKT. Trung tâm có thể chuẩn bị cho việc này bằng cách:

 • Tạo một danh sách các vấn đề quan trọng mà trung tâm muốn đưa ra tòa hoặc công khai với giới truyền thông, và huấn luyện các tình nguyện viên cách tìm ra những vấn đề này
 • Xây dựng mối quan hệ với các công ty luật hoặc luật sư chuyên nghiệp để có thể tìm khách hàng phù hợp với vấn đề đã xác định

Đồng thời, trung tâm hỗ trợ pháp lý cần đảm bảo rằng tất cả khách hàng đều biết rằng họ sẽ nhận được tư vấn pháp lý, thông tin và được chuyển gửi đến các địa điểm phù hợp - nhưng họ không nên mong đợi luật sư đưa vụ việc ra tòa. Và trung tâm cũng cần ý thức được rằng không phải mọi khách hàng đều muốn đưa sự việc ra tòa hoặc lên báo. Điều đó phải có sự nhất trí của khách hàng.

Dưới đây là một số lời khuyên cho những nhân viên hỗ trợ khi phỏng vấn khách hàng tại trung tâm hỗ trợ pháp lý:

Phiếu ghi thông tin

Hãy đảm bảo phiếu ghi thông tin được ghi chép đầy đủ. Thu thập thông tin đầy đủ sẽ giúp bạn xác định xem mỗi trường hợp phải áp dụng luật nào và các phương án có thể áp dụng cho mỗi khách hàng là gì.

Câu hỏi

Hãy bắt đầu bằng các câu hỏi mở, sau đó giới hạn dần câu hỏi lại. Hãy tìm hiểu tổng quan về vấn đề của khách hàng bằng cách đưa ra một câu hỏi mở, chẳng hạn như “Điều gì khiến anh/chị tới trung tâm?” Sau khi tìm hiểu vấn đề của khách hàng, điều quan trọng là phải có được thông tin chi tiết về ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao.

Ngày

Đừng quên hỏi mọi chuyện xảy ra khi nào. Thời gian có thể làm sáng tỏ các vấn đề quan trọng, chẳng hạn như liệu có thể có mối liên hệ nhân quả giữa các sự kiện hay không hoặc liệu trong thời gian tới có thời hạn hay không.

Tài liệu

Đừng quên hỏi xem có bất kỳ tài liệu nào không. Tài liệu có thể giúp chúng ta có thông tin về ngày tháng và sự kiện. Tài liệu cũng là những bằng chứng thuyết phục nhất trong một vấn đề pháp lý.

Thông tin cụ thể

Đề nghị khách hàng cung cấp thông tin cụ thể. Nếu một khách hàng nói rằng họ bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử, hãy hỏi điều gì đã xảy ra. Định nghĩa về quấy rối hoặc phân biệt đối xử của khách hàng có thể không giống với định nghĩa trong các văn bản pháp luật.

Lưu tài liệu

Hãy chắc chắn rằng phiếu thông tin được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ trong hệ thống lưu trữ của trung tâm. Nếu trung tâm sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính, hãy đảm bảo nhập dữ liệu vào máy tính càng sớm càng tốt.

Đảm bảo khả năng tiếp cận:

Bất kỳ khách hàng nào tới trung tâm đều có thể có nhu cầu liên quan đến tiếp cận do những rào cản về tình trạng khuyết tật hoặc rào cản về ngôn ngữ. Trung tâm hỗ trợ pháp lý phải đảm bảo quy trình hỗ trợ tại trung tâm có thể tiếp cận được với càng nhiều người càng tốt. Tiếp cận có thể là:

 • Đảm bảo rằng những người sử dụng xe lăn và những người khuyết tật dạng khác có thể tiếp cận được địa điểm của trung tâm
 • Đào tạo tất cả các tình nguyện viên về vấn đề tiếp cận cho NKT, các hỗ trợ hợp lý cho NKT và các lưu ý khi làm việc với NKT
 • Cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản và lặp lại thông tin để đảm bảo NKT nắm được nội dung
 • Thông báo trước cho khách hàng về ngày, giờ và địa điểm của cuộc hẹn
 • Viết ra hoặc gửi email cho khách hàng những thông tin quan trọng
 • Có thời gian tạm nghỉ giữa giờ và phải luôn giữ kiên nhẫn
 • Cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu
 • Cung cấp phiên dịch ngôn ngữ nói nếu khách hàng không nói tiếng phổ thông
 • Tạo điều kiện để khách hàng có thể nhận dịch vụ tư vấn qua điện thoại hoặc Skype
 • Xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ pháp lý di động đi đến các vùng nông thôn

LƯU Ý: Nếu nhu cầu tiếp cận của khách hàng mất quá nhiều kinh phí thì đơn vị bảo trợ cho trung tâm có thể phải làm hồ sơ xin tài trợ.

Theo thời gian, các trung tâm hỗ trợ pháp lý có thể phát triển và sử dụng các công cụ/ tài nguyên như:

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn đánh giá và tóm tắt tất cả các luật, quy trình và công cụ liên quan dành cho NKT.

Tờ thông tin

Tờ thông tin trả lời các câu hỏi thường gặp được viết bằng ngôn ngữ đơn giản cho công chúng hiểu. Những tờ thông tin này có thể được phát tay hoặc gửi qua email, và cũng có thể được viết bằng chữ nổi.

Video ngôn ngữ ký hiệu

Một số trung tâm hỗ trợ pháp lý cũng xây dựng các video bằng ngôn ngữ ký hiệu cho khách hàng khiếm thính cung cấp thông tin về các quyền của NKT được quy định trong luật.

Biểu mẫu và thư mẫu

Đối với các vấn đề thường gặp, các trung tâm hỗ trợ pháp lý có thể xây dựng các biểu mẫu hoặc mẫu thư để khách hàng có thể sử dụng. Ví dụ, trung tâm có thể xây dựng một mẫu đơn mà khách hàng có thể sử dụng để điền thông tin làm đơn khiếu nại hoặc yêu cầu một hỗ trợ hợp lý.

Cơ sở dữ liệu trên máy tính

Một số trung tâm hỗ trợ pháp lý nhập tất cả các khách hàng vào một cơ sở dữ liệu máy tính để có thể truy xuất thông tin khách hàng cũng như phân tích các xu hướng.

Giáo dục, truyền thông để giúp công chúng hiểu về quyền của NKT

Trung tâm hỗ trợ pháp lý có thể xây dựng các bài giảng, video hoặc tài liệu bằng văn bản để giáo dục và truyền thông giúp công chúng hiểu về các quyền, nhu cầu và khả năng của NKT. Xem tài liệu đính kèm bên dưới để biết thêm thông tin về Quyền của Người lao động

Dưới đây là một số trung tâm hỗ trợ pháp lý hiện có ở một số quốc gia. Bạn có thể liên hệ với họ để tìm hiểu về kinh nghiệm của họ:

Những người ủng hộ quyền của NKT, đặc biệt là những người ở những quốc gia đã phê chuẩn Công ước LHQ về Quyền của NKT, có thể muốn thực hiện các bước nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và tính đa dạng của cộng đồng NKT. Điều 13 của Công ước yêu cầu các nước bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho NKT trên cơ sở bình đẳng với người khác. Những người ủng hộ có thể thực hiện các hành động như:

 • Gặp gỡ và huấn luyện các thẩm phán về các quyền, nhu cầu và khả năng của NKT
 • Gặp gỡ và huấn luyện các cán bộ quản lý tòa án về việc loại bỏ các rào cản tiếp cận hệ thống tòa án
 • Tiếp cận hiệp hội luật sư để thảo luận về tầm quan trọng của quyền của NKT và quyền tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý một cách bình đẳng cho NKT
 • Hợp tác với các trường luật để đào tạo cho sinh viên luật về quyền của NKT
 • Cố vấn, huấn luyện cho sinh viên luật là NKT
 • Tạo dựng các tổ chức hỗ trợ theo mô hình giáo dục đồng đẳng cho luật sư và sinh viên luật là NKT
 • Thành lập các hiệp hội luật gia hoạt động về các vấn đề pháp lý cho NKT (và có thể là các vấn đề bình đẳng khác)

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!