Chương trình đào tạo CNTT được thiết kế cho thanh niên khuyết tật ở Việt Nam nhằm giúp cải thiện hiệu quả công việc và thu nhập của các em
Một nam thanh niên ngồi trên xe lăn bên máy tính. Phía sau người thanh niên là hai người khác cũng đang dùng máy tính

Trang bìa của tài liệu “Tăng cường đào tạo CNTT và các cơ hội nghề nghiệp cho thanh niên khuyết tật Việt Nam"

Các thành tựu đạt được 

Tổ chức Cứu trợ Phát triển (CRS) tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hợp tác với các cở sở giáo dục đại học để tổ chức đào tạo về công nghệ thông tin (CNTT) cho thanh niên khuyết tật. Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2012, tổng số 509 thanh niên khuyết tật đã hoàn thành các khóa học về CNTT nâng cao tập trung vào phát triển phần mềm, thiết kế đồ họa, mô phỏng 3D và phát triển web. 80% học viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm toàn thời gian hoặc thực tập tại các cơ quan nhà nước, các công ty trong nước và nước ngoài.

Các yếu tố thành công 

1. Thu hút sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức của NKT, khu vực tư nhân, các cựu học viên và các cơ quan nhà nước.

 • Các tổ chức của NKT có mạng lưới liên kết với các cộng đồng NKT, và do vậy có thể quảng báo về chương trình, tuyển sinh viên khuyết tật, đào tạo kỹ năng mềm (giao tiếp, quản lý thời gian, và kỹ năng lãnh đạo), hỗ trợ việc làm, tiến hành vận động và gây quỹ hỗ trợ.
 • Khu vực tư nhân nắm rõ nhu cầu liên quan tới lĩnh vực CNTT. Vì thế, họ có thể cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình thiết kế  chương trình đào tạo, đăng cai các buổi tham quan, và nhận thực tập viên. Khu vực tư nhân cũng có thể tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm và hỗ trợ tài chính cho chương trình.
 • Các cựu học viên có thể hỗ trợ trong việc tuyển dụng, kết nối học viên tới các cơ hội việc làm, và tạo động lực cho các học viên đang học.
 • Chính phủ có thể hỗ trợ thêm các nguồn lực và tạo điều kiện nhằm đẩy mạnh tính bền vững của chương trình.

2. Giúp các cơ sở đào tạo & hỗ trợ học viên khuyết tật thông qua:

 • Tập huấn về quản lý giáo dục hòa nhập
 • Tổ chức các hội thảo tham vấn với các tổ chức của NKT
 • Tổ chức các buổi tham quan, giao lưu, chia sẻ thông tin với các nhà tuyển dụng
 • Cải tạo cơ sở hạ tầng

3. Cung cấp các kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động:

 • Liên kết các đơn vị đào tạo nghề với các trung tâm tuyển dụng việc làm
 • Liên kết các đơn vị đào tạo nghề với các công ty, đơn vị sử dụng lao động
 • Tổ chức các hội thảo với các đơn vị sử dụng lao động để cùng thiết kế các khóa học đào tạo và phát triển các hội đồng tư vấn kinh doanh nhằm cố vấn cho ban quản lý các đơn vị đào tạo  về thiết kế chương trình giảng dạy, giới thiệu việc làm và gây quỹ.

4. Thu hút sự tham gia của học viên khuyết tật thông qua các phương pháp đào tạo thích hợp:

 • Bắt đầu bằng các kiến thức và kỹ năng cơ bản thông qua thực hành, làm việc nhóm, và các nền tảng trực tuyến để chia sẻ thông tin và dạy học viên cách tìm các tài nguyên và làm theo một lịch trình chuyên sâu.

5. Cung cấp các hỗ trợ ngoài lớp học:

 • Sử dụng các mạng xã hội, hỗ trợ đồng đẳng, các hoạt động xã hội, và tư vấn cung cấp bởi các cựu sinh viên và NKT.

6. Giúp học viên khuyết tật chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để tìm việc:

 • Đào tạo kỹ năng mềm
 • Huấn luyện cách chuẩn bị hồ sơ và tập dượt trả lời phỏng vấn xin việc
 • Tổ chức các đợt tham quan tới các công ty, nhà máy cho học viên khuyết tật
 • Nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động
 • Tạo cơ hội cho học viên khuyết tật thực tập tại các công ty, nhà máy
 • Kết nối học viên tới các chương trình đào tạo doanh nhân
 • Tạo điều kiện để học viên có thể vừa học, vừa làm (ví dụ, đơn vị đào tạo cho phép học viên mới tốt nghiệp tiếp tục sống trong các ký túc xá để giảm chi phí sinh hoạt trong thời gian họ kiếm việc làm lâu dài).

Ở Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh bao gồm thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT tạo cơ hội việc làm cho các học viên tốt nghiệp kiếm được đủ tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong tài liệu “Tăng cường Đào tạo CNTT và các Cơ hội Việc làm cho Thanh niên Khuyết Tật Việt Nam”. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, hiện nay tài liệu này mới chỉ có phiên bản bằng tiếng Anh

Giới thiệu về tác giả 

Tổ chức Cứu trợ Phát triển (CRS) là một tổ chức tôn giáo có sứ mệnh giúp đỡ những cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương. Tôn chỉ hoạt động của CRS là hướng tới việc đảm bảo các quyền và trách nhiệm của con người, bản chất nhân văn của xã hội, công ích, đoàn kết, và sự sẵn sàng phục vụ. Các chương trình, dự án mà CRS triển khai liên quan tới nhiều lĩnh vực phát triển khác nhau, bao gồm: 1) cứu trợ khẩn cấp và phục hồi, 2) nông nghiệp, y tế, giáo dục, 3) tài chính vi mô, 4) nước và vệ sinh môi trường, 5) công lý và xây dựng hòa bình, 6) hợp tác và tăng cường năng lực.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!