Sẽ không có quyền nếu không có chế tài

Các hình thức xử phạt cụ thể đối với các trường hợp phạm luật sẽ khuyến khích người ta tuân thủ pháp luật

Các hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm pháp luật phải đủ mạnh để đảm bảo đủ tính răn đe để tuân thủ pháp luật, cho dù đó là các cá nhân hay các công ty lớn. Các hình thức xử phạt không nên quá dễ dàng, đơn giản vì nếu quá dễ dàng và đơn giản thì các cá nhân/ đơn vị sẽ sẵn sàng chịu phạt và vẫn tiếp tục không tuân thủ pháp luật. Nói cách khác, luật pháp phải có “răn đe”: luật có răn đe để phạt nếu bất cứ ai  không tuân thủ luật...