Չկան իրավունքներ առանց պաշտպանության միջոցների

Օրենքները խախտելու շատ կոնկրետ հետևանքներ ուժեղ և անմիջական խթաններ են հանդիսանում մարդկանց համար, որպեսի վերջիններս հետևեն դրանց:

Օրենքի խախտման հետևանքները պետք է բավականին նշանակալից լինեն, որպեսզի ստիպեն համապատասխան ընկերություններին հետևել օրենքին. դրանք կարող են լինել թե անհատներ, թե խոշոր ընկերություններ: Օրենքի խախտման գինը չի կարող լինել այնքան հեշտ և ցածր, որ անհատներն ու ընկերությունները պատրաստ լինեն բազմիցս անգամ այն վճարել՝ անտեսելով օրենքը: Այլ կերպ ասած, օրենքը պետք է ունենա «ատամներ», այն պետք է «կծի», եթե իրեն չենթարկվեն: