Հասնել Մատչելիության

Մեքսիկայի համաժողովի մասնակիցների թվում կլինեն  հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող անձինք:

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կենսագործունեության լիարժեք իրավունք ունեն, և չպետք է ենթարկվեն խտրականության որևէ կազմակերպության, ընկերության կամ իրավաբանական անձի կողմից, որոնք մատուցում են ծառայություններ կամ ապրանքներ են մատակարարում:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  պետք է հասանելի լինեն քաղաքական, քաղաքացիական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային կյանքի բոլոր բնագավառները: Կան բազմաթիվ հանգամանքներ, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձինք բախվում են խտրականության: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության օրենքները պետք է անդրադառնան այս բոլոր հանգամանքներին, սկսած առողջապահական աջակցությունից մինչև ֆիլմի  դիտումը...